LET’S GO ACADEMY İZİN BEYANI METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince LETS GO ACADEMY tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Buna göre verilerimin,

Ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi kapsamında tarafımla iletişime geçilmesi,
İnternet sitesini kullanmam halinde, çerezler vasıtasıyla edinilen davranış ve dijital iz bilgilerimin,
Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
Bana özel kampanyaların, eğitim ve hizmetlere ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması,
Amaçları doğrultusunda işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla, ortak sistem kullanımından dolayı yurtiçinde bulunan diğer LET’S GO ACADEMY şubeleriyle ve şirketimizin kullandığı yurtdışında bulunan ortak global sunucusuyla paylaşılmasına, gerekli süre zarfında saklanmasına tamamen özgür irademle açık rıza vermeyi kabul ediyorum.