LET’S GO ACADEMY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “LET’S GO ACADEMY” tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “LET’S GO ACADEMY” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

  • Sizlerle iletişim kurma,
  • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
  • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz
  • Size özel kampanyaların, eğitim ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması,
  • Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi ve ilerde oluşabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla yapacağımız telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması,

Amaçlarıyla işlenecektir.