Kullanım Sözleşmesi

Aşağıda bulunan “hizmetten yararlanma koşulları” hizmetten yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır. letsgoenglish.net hizmetinden yararlanılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve hizmetten yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

letsgoenglish.net sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ücretsiz deneme dersleri herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak hizmetin tamamından yararlanmak için alınması gereken “e-paket(ler)” için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir.

Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, kullanıcının letsgoenglish.net ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran LET’S GO ACADEMYtarafından durdurulabilir.

KVK Aydınlatma Metni

LET’S GO ACADEMY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “LET’S GO ACADEMY” tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “LET’S GO ACADEMY” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

  • Sizlerle iletişim kurma,
  • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
  • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz
  • Size özel kampanyaların, eğitim ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması,
  • Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi ve ilerde oluşabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla yapacağımız telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması,

Amaçlarıyla işlenecektir.

HİZMET ŞARTLARI

1. LET’S GO ACADEMY herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve aksaklık vs.) bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir, aksi takdirde hizmet alan kişinin iş bu sözleşmeye itirazı geçerli olacaktır.
2. Hizmet alan kişi ön dil seviyesi belli olana kadar herhangi bir doküman (e-kitap vs.) tarafına yollanmayacaktır. Ön dil seviyesi konuşma ile değerlendirilecek ve dokümanlar bu tarihten itibaren hizmet alan kişiye bir web sayfası üzerinden yollanacaktır.
3. LET’S GO ACADEMY dil eğitmenleri veya çalışanları kişisel bilgilerini hizmet alan kişi ile paylaşmamaktadır. LET’S GO ACADEMY dil eğitmenleri veya çalışanları hizmet alan kişi tarafından herhangi bir baskı, üslup bozukluğu, adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan yaklaşımlara maruz kaldıkları takdirde veya konuşmalarda din, politika vb. gibi konuşmaların yapılması durumunda LET’S GO ACADEMY iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
4. Hizmet alan kişi herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 5 gün eğitim aramalarına ve derslere katılmadığı takdirde LET’S GO ACADEMY vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
5. LET’S GO ACADEMY herhangi bir bildirim yapmadan eğitmen değiştirme hakkına sahiptir. Eğitmen rahatsızlığı vb. durumlarda derslere yedek eğitmenler girmektedir. Bu ve benzer durumlarda derslerin ertelenmesi ya da bu derslerin telafisi söz konusu değildir. Bu durumların takibi LET’S GO ACADEMY tarafından gerçekleştirilmektedir.
6. Hizmet alan kişi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bireysel hizmet bedelini 2 gün içerisinde peşin ödemeyi kabul eder. Bu bedel, takip eden süre sonunda 2 iş günü içerisinde hizmet alan kişi tarafından ödenmediği takdirde LET’S GO ACADEMY hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir. LET’S GO ACADEMY, öğrencilerine göndereceği fatura ve benzeri belgeleri kargo ile teslim etmektedir ve tüm kargo ücretleri alıcıya aittir.
7. Hizmet alan kişi hizmet ve sözleşme süresi boyunca hizmet aldığı iletişim bilgilerini (telefon, e-mail) LET’S GO ACADEMY yetkilisine bildirerek değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet verilen paketler arasında paket değişikliği ya da süre değişikliği söz konusu değildir. Hizmet alan kişi derslerini başka bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Hizmet alan kişiden gelen bu tip talepler LET’S GO ACADEMY tarafından reddedilecektir.
8. Hizmet alan kişi eğitim saatinde derse katılmazsa, Eğitmen öğrenciden yanıt alamazsa o günkü ders işlendi olarak kabul edilir ve diğer günlere eklenmez.
9. Öğrenci 2 aylık eğitim süresi içerisinde derslere katılamazsa, ders başlangıcından itibaren 2 hafta içerinde 2 aylık dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca ders dondurma süresinin toplamda 2 ayı aşması durumunda LET’S GO ACADEMY öğrencinin derslerini vermeme hakkında sahiptir.
10. Belirlenen derslerin bitişi ile bitirilen paket hakları yeni pakete devredilmez. Alınan eğitim ders saati ile sınırlıdır.LET’S GO ACADEMY’nin eksik ders yapma hakkı yoktur, isteğe bağlı fazla ders yapabilir.

11. Kursiyer aldığı özel dersi iptal etme hakkına sahiptir.İptallerde ders saat ücreti ( Almanca,İngilizce: 250 TL ) (İspanyolca,Fransızca,Rusça 300 TL )+ %8 fatura kesintisi olarak hesaplanarak iade edilir.

12.Grup eğitimlerinde kursiyer ilk hafta içerisinde kayıt iptali yapabilir.Kayıt İptalinde ders saat ücreti 60TL x girdiği ders sayısı ve %8 fatura kesintisi uygulanarak iade edilir.İlk haftadan sonra kesinlikle grup eğitimlerinde kayıt iptali söz konusu değildir.

13. Kursiyer canlı yayın ve/veya video hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği video hizmetine ilişkin, ücretli ise ücreti ödemeyi ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, LET’S GO ACADEMY’nin sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Kursiyer, LET’S GO ACADEMY tarafından sunulan canlı yayın ve/veya video hizmetlerini web sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda LET’S GO ACADEMY herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.KursiyerI, LET’S GO ACADEMY’nin iş bu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, KULLANICI’ya donanım ve yazılım temini ve bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site ve ders program içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru, video ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.İçeriğin her ne şekilde olursa olsun kopyalanması ekran görüntüsü alınması cezai sorumluluk gerektirir.

17.LET’S GO ACADEMY teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde KULLANICI bu değişikliklere ilişkin “KABUL EDİYORUM” tuşunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde LET’S GO ACADEMY hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

18. LET’S GO ACADEMY eğitim programında ve kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.